En Son Yazılar

En Son Yazılar

ISO 50001 Nedir?

ISO 50001, enerji yönetimi sistemi olarak enerji kaynaklarının yönetilmesine ilişkin oluşturulmuş bir sistemdir. Günümüz çağında üretimin oldukça artmış olması ve üretim içinde gerekli olan enerji ihtiyacının yenilenmesi güç olan kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle geleceğin korunması için enerji tasarrufunun yapılması, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşümü gibi konularda etkili bir sistemin kurulması gerekliliğini doğurmuştur. Enerji yönetimi standartlarında çevresel yükümlülüklerden, güvenlikten ve üretimden taviz vermeden enerjinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Tüm enerji türleri için geçerli olan standartlar kurum ve kuruluşların doğru bir enerji yönetimine sahip olmalarını ve çevreye duyarlı bir şekilde hizmet vermelerine teşvik etmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standartlarının Faydaları Nelerdir?

Gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş olan enerji yönetimi sistemi uygulamada bulunan projeler yardımıyla enerji tüketiminin azalmasını sağlamaktadır. Enerji kaynaklarının kullanımı nedeniyle oluşan ek maliyetlerin en aza indirilmesini mümkün kılmaktadır. Enerji verimliliğinin kanunlara uygun şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Enerji yönetimi sertifikasına sahip olan kurum ve kuruluşların enerjiyi bilinçli kullanmaları toplum içindeki itibarlarını artırmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesini Kimler Almalıdır?

Özel ve kamu kuruluşları, üretim ve hizmet alanlarında bulunan tüm kuruluşların sahip olabileceği kapsama sahip olan ISO 50001 sertifikası özellikle enerji ile ilişkisi yüksek olan sektör ve kuruluşları yakından ilgilendiren bir sistemdir. Ayrıca oluşturulan çeşitli organizasyonların boyutu ya da tipi ne olursa olsun enerji yönetimi standartlarının bu tür oluşumlara uyarlanması da mümkündür. Tek başına kurum ve kuruluşlara fayda sağlayabileceği gibi diğer yönetim sistemleri ile de uyumlu bir şekilde yürütülebilecek bir sistemdir.

ISO 50001 Belgesi Neden Gereklidir?

Kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufunun nasıl olması gibi noktaların yönetimi etkin bir şekilde ISO 50001 ile gerçekleşmektedir. Endüstri alanında en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan enerji, kurum giderlerinin çok olmasına ve sürdürülebilir enerjinin tükenmesine neden olmaktadır. Ancak enerji yönetimi standartları ile enerji tüketimindeki aşırılıklar giderilerek tasarruf sağlanabilir. Bir anlamda üretim için hammaddesi enerji olan tüm kuruluşlar için geçerli bir sistemdir. Standart maddeleri değişmez olan ISO 50001 kuruluşların genel özelliklerine göre değişmeyen içeriğe sahiptir. Bu sisteme ilişkin yasal zorunluluk olmamasına karşın enerji tüketimi fazla olan ve çevreye sera gazı salan kuruluşların mutlaka bu sistem dahilinde hizmet vermeleri gerekmektedir.

ISO 50001 Belgesi Almanın Kurum Ve Kuruluşlara Sağladığı Avantajlar

Enerji yönetimi sistemi kuruluşların mevcut enerjinin kullanımına ilişkin sistemli bir çalışma içinde olmalarını sağlar. Bu sistem aracılığı ile kuruluşların enerji verimliliği artarak kullanılan enerji miktarında üst düzey bir düşüş sağlanır. Diğer yandan sosyal sorumluluk bilincinde olan her kuruluşun sahip olması gereken bir sistemdir. Enerji kullanmakta olan kurumların yaklaşık %60’lık kısmını kapsaması öngörülen enerji yönetimi standardı insanlığın ve çevrenin geleceği için oldukça önemli bir yere sahip olmasına neden olmaktadır. Enerji tüketimindeki israfların önüne geçmek ve etkin bir tasarruf şekli benimsemek isteyen firmalar ISO 50001 enerji yönetimi sistemine bünyelerinde yer vermelidir. Enerji konusundaki yasal düzenlemelere kuruluşların daha uygun özellikte olmasını sağlamaktadır.

ISO 50001 Belgesi

Sanayi ve endüstri alanlarında gerekli olan enerji ihtiyacının etkin bir şekilde kullanımına yönelik olan enerji yönetimi sistemi, kurum ve kuruluşlar olmak üzere son derede faydalı ve olumlu etkileri kapsayan bir sistemdir. Kullanılmakta olan tüm enerji türlerini kapsayan ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı yayınlanmış olan ISO 50001 kodlu standartlardır.

ISO 50001 Sisteminin Amacı Nedir?

ISO 50001 standartları çerçevesinde getirilen yenilikleri benimsemek, belgelendirme kuruluşları aracılığı ile alınacak olan belgenin başlıca amaçlarından biridir. Enerjinin verimliliğini artırmak ve verimli bir şekilde kullanabilmek enerji yönetimi sistemini tercih eden işletmelerin sahip olmaları gereken amaçlardır. Aynı zamanda yürürlükte olan enerji yönetimi sistemi standartlarını etkin bir şekilde yorumlayabilmekte bu sistem dahilinde gerçekleşebilmektedir.

ISO 50001 Belgesi Kimler İçin Geçerlidir?

Üretim kavramının geçerli olduğu her alan ve sektöre fayda sağlayıcı niteliklere sahip olan ISO 50001 belgesi, hammadde üreticilerinden hizmet sektöründe bulunan firmalara kadar geçerli olan geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Esnaflar, toptancılar, taşımacılar, depocular ve elektrik sektöründe yer alan işletmelerin tamamı bu sistem içinde olmaya uygun özelliklere sahip kuruluşlardır. Standart kapsamının oldukça büyük ve karmaşık yapılara da uygun olması sistemin hareketli bir yapıya sahip olmasına neden olmaktadır.

ISO 50001 Sisteminin Yararları Nelerdir?

Ülke kaynakları başta olmak üzere işletme kaynaklarının da verimli bir şekilde kullanılması ISO 50001 sistem sertifikası ile daha mümkün hale gelmektedir. Enerji kaynaklarının kullanım süresi uzarken, maliyet oranı da aynı doğrultuda azalır. Enerji tasarrufuna yönelik bilinçli kuruluşların müşterilerinin gözünde itibarları artar. Sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan yönelim giderek artar. Diğer standart yönetim sistemleri ile de uygun bir şekilde fayda sağlar. En önemli yararı ise firmalara enerji yönetimi konusunda etkin bir kılavuz görevi üstlenir. Firmaların içinde bulundukları enerji politikaları bu sistem sayesinde resmiyet kazanmaktadır. Çevre bilinci ve yönetimi sistemleri ile enerji yönetimi belgesine sahip olan firmaların uyumları da daha kolay gerçekleşir.

ISO 50001 Belgesi Almak İçin Danışmanlık Hizmetleri Gerekli Midir?

Enerji verimliliği kapsamında belge almak için başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti almak pek çok firmanın bu süreci daha hızlı ve başarılı geçirmelerine katkı sağlamaktadır. Planlama ve entegrasyon safhalarında kuruluşların yapılan denetimlerden geçebilmelerini kolaylaştıran danışmanlık hizmetleri Macroteknik firması tarafından kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Belgelendirme firmalarının başvuru sürecinde sistemin uygulanışını önceden görmek istemeleri firmaların kendi çabaları ile geçmekte zorlandıkları aşamalardan biridir. Danışmanlık firmaları bu noktada deneyimli ve profesyonel ekipleri ile standarda ilişkin en uygun sisteme firmanın dahil olmasını sağlayarak ISO 50001 belgesi alımını kolaylaştırmaktadır.

ISO 50001 Belgesi Belgelendirme Süreci

ISO 50001 belgesi için başvuru yapılacak belgelendirme firmasının güvenilir ve akredite bir firma olduğundan emin olmak başvuru sürecinin üst düzey güven ve kalite ortamında gerçekleşmesine neden olur. Bu noktada firmalardan alınan fiyat tekliflerini kriter olarak belirlemek yerine belge alma aşamasındaki hizmetleri esas almak daha yararlı olacaktır. ISO 50001 sisteminin faydaları ve sağladığı avantajlar hakkında detaylı bilgi almak için Macroteknik danışmanlık firmasına iletişim bilgilerinden ulaşarak bu konu hakkında akla takılan her soruya detaylı bir şekilde cevap bulunabilir.

ISO 50001 Belgesi Nasıl Alınır?

Enerji tüketimi üst düzey olan ve enerji kaynaklarını daha verimli ve geleceğe yönelik kullanmak isteyen pek çok kurum ve kuruluş enerji yönetimi sistemi sertifikası almak istemektedir. Bu konuya ilişkin belgelendirme kuruluşlarına yapılan müracaat sonrasında firmalar denetim ve doküman tetkiki gibi aşamalardan başarıyla geçtikten sonra enerji yönetimi sertifikası almaya hak kazanmaktadır.

ISO 50001 Belgesi Teklif Aşaması

Özel ya da kamu kurumlarına belgelendirme hizmeti veren pek çok firma bulunmaktadır. Bu firmalardan öncelikle fiyat teklifi alınarak enerji yönetimi sistemine ilk adım atılmaktadır. Bu noktada fiyat, teklif alacak olan firmada bulunan personel sayısı gibi kriterlere göre artmakta ya da azalmaktadır. Çok sayıda eleman çalıştıran firmalar için denetleme aşamasının daha uzun süreceği göz önüne alındığında belgelendirme firmalarının personel sayısı hakkında bilgilendirilmesi gerekmektedir. Seçilen bir firma ile anlaşma sağlandıktan sonra müracaat işlemleri başlamaktadır.

ISO 50001 Belgesi Başvuru Aşaması

Enerji yönetimi belgesini almak isteyen kuruluş müracaat yapılacak olan kurum tarafından istenen evrak ve dokümanları eksiksiz olarak tamamlayarak belgelendirme firmasına müracaatını gerçekleştirir.

ISO 50001 Belgesi Doküman Tetkiki Aşaması

Enerji yönetimi sistemine başvuruda bulunmak için tüm dokümanlarının sunumunu gerçekleştiren firmalar belgelendirme firması tarafından atanan baş denetçi tarafından incelenmektedir. Hazırlanan dokümanlar kapsamında firmanın standartlara uygun şartlarda olup olmadığı gözde geçirilir. Uygun niteliklere sahip olan firma denetim planlama aşamasına geçirilirken, eksikleri bulunan firmaya yazılı bildirimde bulunarak eksiklerinin tamamlanması talep edilerek ek süre verilir.

ISO 50001 Belgesi Denetim Planlama Aşaması

Denetim planlama aşamasında bulunan firmanın büyüklüğü esas alınarak standart uygulamalarının yerinde görülmesi amacıyla denetim süresi ve tarihi gibi konular bu aşamada belirlenir. Belgelendirme firması tarafından belirlenen süre ve tarif ilgili firmaya iletilerek onayı istenir. Firmanın da onaylaması ile söz konusu tarihte denetim planlama gerçekleşir.

ISO 50001 Belgesi Denetim Aşaması

Kararlaştırılan tarihte denetim ilgili kurum tarafından bu aşamada gerçekleştirilmektedir.  Açılış toplantısı yapılarak denetim yapılmaya başlanır. Firma bünyesindeki her departman sisteme uygunlukları açısından denetçiler tarafından denetlenir. Elde edilen veriler kurum yetkilileri tarafından değerlendirilerek kapanış toplantısı ile firmaya bildirilir. Varlığı söz konusu olan eksiklik ve olumsuzlukların giderilmesi firmadan talep edilir. Denetleme ekibi tarafından varılan karar olumlu olduğunda ise belgelendirme iç prosedürü işlemeye başlamaktadır.

ISO 50001 Belgesi Sözleşme Aşaması

Elde edilen raporlar sonucunda ilgili ekip tarafından incelenmesi ve onaylanması durumunda enerji yönetimi sistemi sertifikası hazırlanır ve taraflar arasında belgelendirme sözleşmesi imzalanır. Üç yıl geçerli olan sistem sertifikası kapsamında yılda bir kez olmak üzere gözetim ekibi tarafından sistem sürekliliğinin takibi gerçekleştirilir. Yapılan tetkiklerin sonucuna göre sözleşmenin devamlılığı sürekli hale gelir.

ISO 50001 Belge Yenileme Aşaması

Belgelendirme firması tarafından 3 yıl geçerli olmak şartı ile verilen sistem sertifikaları süresi dolmadan önce yenilenmesi gerekmektedir. Buna göre işletme sahibi yeniden başvuru talebinde bulunarak belge süresinin uzatılmasını ister. Talep doğrultusunda yeniden yapılan denetlemeler sonrasında belge süresi 3 yıl daha uzatılmaktadır. Belge yenileme için gerekli olan başvuru, geçerlilik süresi dolmadan yaklaşık 2 ay önceden yapılmalıdır. Ek bir denetleme aşaması ile belge kullanımına ara verilmeden iki aylık zarfından enerji yönetimi sistemine kalındığı yerden devam edilebilir.

ISO 10002 Belgesi

Müşteri şikayetleri yönetimi belgesi olan ISO 10002, ticaret alanında müşteri ile işletmeler arasındaki ilişkilerin bir anlamda yönetilmesini ele alan maddelerdir. Çok sayıda hizmet veren işletmenin olması müşteri olan insanlarında beklentilerinin artmasına neden olmuştur. ISO 10002 belgesi sahibi iş yerleri müşterilerine gereken değeri vererek markalaşma yolunda ilerlerken hizmet alan kişilerinde kalite standartları aynı düzeyde yükselmektedir.

ISO 10002 Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Müşteri memnuniyetini ilkesini her şeyin üzerinde tutulması gerektiğini her defasında işletmelere hatırlatan maddelere sahip olan ISO 10002 belgesi, memnuniyet kavramının karşılıklı olmasına katkı sağlamaktadır. Piyasada olan konumunun güçlenmesini sağlayan bu belge aynı zamanda müşterinin gözünde de daha değerli olmayı sağlamaktadır.

Üstelik müşterilerden alınan geri bildirimler sayesinde işletmenin geleceği için en uygun yol izlenir. Firmaların müşterilerini elde tutabilmeleri için ek bir reklam ya da promosyon gibi organizasyonlara gerek kalmadan ISO 10002 belgesi ile memnuniyet ilkesine olan bağlılıklarını kanıtlayabilirler.

ISO 10002 Belgesini Kimler Alabilir?

Müşteri memnuniyeti esasına dayalı maddeleri kapsayan ISO 10002 belgesi, müşterisine değer veren her türlü kamu ya da öze kuruluşlar gereken yerlere başvuruda bulunarak alabilmektedir. Bu noktada sadece kazanç elde eden işletmeler değil, gönüllü olarak insanlara hizmet veren kuruluşlarda bu belge dahilinde hizmet vermeyi tercih edebilir.

ISO 10002 Belgesi Standardı Maddeleri Nelerdir?

Müşterilerden gelen şikayetleri fırsata çevirmek adına ISO 10002 standardı maddeleri işletme ile müşteri arasındaki dengenin korunmasındaki en önemli standartlardan biridir. Şikayetler doğrultusunda müşteri beklentilerini saptamak ve daha etkili iyileştirme çalışmalarında bulunmak mümkündür.

Oldukça geniş kapsamlı bir müşteri memnuniyeti belgesi olarak içeriğinde müşterinin atıfta bulunduğu noktalar, şikayetçi olan müşteri, şikayetleri ele alan merci ve müşteriye kılavuzluk niteliğinde olabilecek bazı özellikler yer almaktadır. Müşteri memnuniyetine gereken önemi verdiği için ISO 10002 belgesi almak isteyen kuruluşların etkili bir yol izleyerek bu belgeye sahip olabilmek için danışmanlık hizmeti alabilecekleri Macroteknik bu alanda profesyonel olarak faaliyet göstermektedir.

ISO 10002 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 10002 belgesini almak isteyen kuruluşların izleyebilecekleri iki farklı yol bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; firmaların kendi bünyelerinde oluşturacakları personel kadrosunun müşteri memnuniyeti belgesi standartlarını inceleyip bu maddeleri karşılayacak yeteneğe sahip olanların gerekli eğitimleri almalarını sağlamak ve ardından standart maddelerini yerine getirebilecek bir sistem ile müşteri memnuniyeti yönetimi sertifikası alınabilir.

Bu seçenek firmalar tarafından çok fazla tercih edilmemekle birlikte, uzun bir süreci kapsaması ve söz konusu sitemdeki olası başarısızlıklar farklı bir yolun daha çok tercih edilmesine neden olmaktadır. İkinci yöntem ise daha kolay ve kısa zamanda belgeyi almayı sağlayan bir yoldur. Bu alanda hizmet veren danışmanlık firmalarından hizmet almak ISO 10002 belgesi alma sürecini kısaltacağı gibi işletmenin kendi içinde yaşayacağı sorunlarında en aza indirilmesine yardımcı olur. İşletme kusurlarının farklı bir açıdan bakılmasını mümkün kılan danışmanlık şirketleri ile eksiklikleri tamamlamak ve müşterinin istek ve beklentilerine uygun şekilde hizmet verir hale gelmek mümkün olur. Ayrıca uzun vadede işletmelerin geleceğine yön verilmesi ve kalıcı olunmasında da müşteri memnuniyeti yönetimi standardı danışmanlık hizmetlerinin pek çok faydasından söz etmek mümkündür.

ISO 10002 Belgesi Nasıl Alınır?

Müşterilerden gelen şikayetleri pek çok işletme müşteri memnuniyeti yönetimi ile kendi lehine çevirebilmektedir. Bunda etkisi büyük olan ISO 10002 belgesi hem marka değerinin korunmasında hem de müşteri beklentilerine odaklı hizmet verebilmeyi mümkün kılmaktadır. Bu noktada firmalara verilen belge, müşterilerin şikayetlerini zamanında ele alabilme sağlıklı bir geri dönüş yapabilme ve en önemlisi müşteri şikayetlerini anlayabilme yeteneği kazanabilme konusunda gerekli nitelikteki bir belgedir. Bu amaçla oluşturulmuş olan standart sadece şikayetleri değil geleceğe yönelik fırsatlar oluşturabilme becerisi kazanabilmeyi de sağlamaktadır.

ISO 10002 Belgesi Nasıl Alınır?

İşletmelerin müşteri ilişkilerine bu denli faydası olan ISO 10002 standartları sertifikasını pek çok kuruluş almak istemektedir. Bunun için hizmet veren belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunmak gerekmektedir. Söz konusu kuruluşlar başvuruda bulunan firma bünyesinde müşteri memnuniyeti standartlarının belirli bir süre uygulanmış olması özelliğini aramaktadır. Belge almak için tercih edilen belgelendirme kuruluşunun öncelikle resmi yetkilerinin olup olmadığına bakılmalıdır. Belge fiyatından çok geçerlilik niteliklerini ele almak verilen emek ve ücretin boşa gitmeden amacına ulaşmasını sağlayacaktır.

ISO 10002 Belgesi Alma Aşamaları

Sözleşme yapılan belgelendirme kuruluşu başvuruda bulunan firma için öncelikle uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır. Öncesinde aranan standartların uygulanmış olma prensibi neticesinde başlayan denetim çalışmaları sonrasında işletmenin ISO 10002 belgesini almak için hiçbir engel bulunmadığında kısa süre içinde belge hazırlanarak ilgili firmaya teslim edilmektedir.

ISO 10002 Belgesi Başvuru Aşaması

Müşteri memnuniyeti yönetimi sertifikasına sahip olarak hizmet vermek isteyen işletmelerin başvuru formunu doğru bir şekilde doldurarak sözleşme yapacakları belgelendirme kuruluşuna teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru sürecinde firmanın kuruma sunduğu tüm belgeler eksiksiz olarak incelenerek denetlenir. İstenen tüm standartlar yerine getirildiği takdirde denetim aşamasına geçilir. Herhangi bir eksiklikler söz konusu olduğunda firmaya eksikliklerin tamamlanması yönünde geri dönüş sağlanır ve ek süre tanınır.

ISO 10002 Belgesi Alırken Danışmanlık Hizmeti Almak Gerekli Midir?

Başvuru aşamasında denetim yapmakta olan kuruluşlar müşteri memnuniyeti yönetimi sertifikası için müracaatta bulunmuş olan işletmelerin daha önce bu sistemi uygulamış olmaları şartı aranmaktadır. Firmaların kendi sistemlerini kurmaları ve sürdürebilmeleri kendi bünyelerinde zor olacağı için bu alandaki danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak yerinde olacaktır. Alınacak olan danışmanlık pek çok işletme için ek bir maliyet olarak istenmeyebilir ancak ISO 10002 belgesinin firma hizmetlerine ve geleceğine olan katkıları ödenecek maliyetin çok çok üzerinde olacaktır.

ISO 10002 Belgesini Almak Ne Kadar Sürer?

ISO 10002 belgesi standartları sektörlere uygulanabilir özellikte olması nedeniyle bir kuruma ya da ürüne mal edilemez. Firmalar kendi sektörlerine bu standartlar uyarlamak üzere belgelendirme kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Ancak kurulan standart sisteminin firma tarafından benimsenme yapısına, kadrosuna, yönetimin bu sisteme inanması gibi faktörler belgenin alınma süresini kısaltmakta ya da uzatmaktadır. Diğer yandan bu noktada hizmet alınan danışmanlık kuruluşunun ya da firma personelinin çalışma prensipleri de belge alma süresini doğrudan etkilemektedir. İşletmeler belge alacakları kurumu kendileri seçmekle yükümlüdür ve bu konuda hiçbir yasal zorunluluk yoktur. Belgelendirme firmasının özellikleri noktasında işletmelerin kendi müşteri portföylerini göz önünde bulundurmaları alacakları hizmetinde kalitesini artıracaktır.

ISO 17025 Nedir?

2000 yılının Mayıs ayında T ürk Standartları Enstitüsü tarafından yayınlanmış olan ISO 17025,  deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlardır. Uluslararası alanda bir laboratuvarın spesifik testleri gerçekleştirebileceğine dair kanıt olduğu da söylenebilir. ISO 17025, uluslararası bir standarttır. Bu standart, laboratuvarların kalite ve teknik sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

ISO 17025 ile laboratuvarlar teknik açıdan yeterli olduklarını, verilerinin geçerli olduğunu ortaya koyabilir. Bunun yanında ISO 17025’te kendini ispat etmek isteyen tüm deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının gerçekleştirmesi gereken şartlar yer almaktadır.

ISO 17025 ile Amaçlanan Nedir?

ISO 17025 standardına uygunluk sağlandığında laboratuvar akreditasyona hazır hale gelmektedir. Resmi tanınırlık belgesi olarak tanımlanan akreditasyon, laboratuvarın uluslararası sahada tanınmasını sağlamaktadır. Bu süreç ile pazarda rekabet artacak, test sonuçları uluslararası alanda kabul edilecek, müşterinin güveni daha rahat kazanılacaktır.

Laboratuvarların ISO 17025 standardına uygunluğu, bir takım prosedürler sayesinde gerçekleşmektedir. Bu süreci yakından takip edecek ve devamlı bilgi sunacak firma ile anlaşmanız yararınıza olacaktır. Danışmanlık firması sizin için uygunluk sonuçlarını rahatlıkla temin edebilir.

ISO 17025 Süreci Nasıl İşlemektedir?

Öncelikle güvenebileceğiniz, köklü ve başarılı bir firma ile anlaşmalısınız. Daha sonra hazırlanan dosyayı TÜRKAK’a sunmalısınız. Başvurunuzun değerlendirilmesi süresince gerekli evraklara göz atılarak varsa eksikliklerin temin edilmesi belirtilecektir. Sonrasında denetim tarihi hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Aynı şekilde denetimin yapılacağı tarih hakkında da anlaşma sağlanacaktır.

Anlaşmanın ardından denetim yapan grup önce doküman kontrolü yapar. Daha sonra bu aşama başarılı şekilde geçilirse saha denetimi basamağına geçilir. Önemli olan saha denetimidir. Çünkü standart uygunluğu burada netleşecektir. Herhangi bir uygunsuzluk söz konusu olduğunda belli bir süre verilerek giderilmesi belirtilir.

Denetim sona erdikten sonra denetim grubu tarafından tutulan rapor TÜRKAK’a sunulur. TÜRKAK yönetim kurulu akreditasyon kararını duyurur.

ISO 17025 Uygunluğu Zorunlu mu?

Bugün tüm laboratuvar alanlarında ISO 17025 uygunluğunun arandığını söylemek yanlış olacaktır. Çemberin oldukça dar olduğu göze çarpmaktadır fakat akreditasyon ile daha sağlıklı ve kaliteli adımların atılmış olduğu da ortadadır. Bu süreç takip edildiğinde pek çok laboratuvar alanında zorunluluk olacağını söylemek hata olmaz. Şimdilik gıda laboratuvarları başta olmak üzere birkaç alanda zorunlu olan ISO 17025 uygunluğu kısa süre sonra pek çok alanda da zorunlu hale getirilecektir.

ISO 17025 Uygunluğunun Avantajları Nelerdir?

ISO 17025 uygunluğu, her şeyden önce güven kazandırmaktadır. Tercih edilirliği arttırmakta, pazarda söz sahibi olmanızı kolaylaştırmaktadır. İş hacmini ve personel bilincini yükselten uygunluk, tüm kriter ve şartların sorunsuz şekilde ortaya konmasını sağlamaktadır.

Müşterilerin istek ve şikâyetlerine çözüm sunan ISO 17025, disiplinli çalışma prensibine bağlı düzen de sağlamaktadır. Önlem alabilmek adına oldukça etkili olan uygunluk standardı, düzeltici faaliyetlere gerek kalmadan sorunu en aza indirgemeyi amaçlamaktadır. Hepsinden önemlisi de uluslararası sahada kabul edilirliği mümkün kılmaktadır. Kuruluşun yurt dışından pay almasını belli bir müşteri kitlesini kazanmasını kolaylaştırmaktadır. Garanti belgesi adı ile vurgulamak çok doğru olmasa da uygunluk standardı sayesinde müşteri kendini daha güvende hissetmektedir. Aynı şekilde seçilirken tedirginlik yaratmaması da uygunluğun akılcı bir seçenek olduğunun kanıtıdır.

TSE Belgesi Nedir?

Türk Standartları Endüstrisi adlı kurum tarafından verilen ve Türk Standartlarına uygunluk belgesi olan TSE; kurum ve kuruluşların üretime yeterlilik ya da ürünlerin belirlenen standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla verilen bir belgedir. TSE belgesinin geçerlilik süresi 1 yıldır. 1964 yılından beri markalar için ürün belgelendirmesi niteliğinde olan bu uygulama ile üreticilerin kaliteli ve standartlar doğrultusunda üretim yapmaya teşvik edilmeleri amaçlanmıştır. Diğer yandan TSE belgesi sayesinde tüketicilerinde can ve mal güvenliklerinin korunması amaçlanmıştır.

TSE Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Üretici ve tüketicilerin büyük ölçüde menfaatlerini kapsayan TSE belgesi tüketiciler için yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmet almayı sağlamaktadır. Üreticiler için ise devlet ihalelerine girebilme, müşteri güveni sağlayabilme ithalat ve ihracat hizmeti verebilmelerini sağlamaktadır. TSE belgesi bulunan ürünlerin maliyetinde düşüş yaşanırken bu durum ticaret alanında artışa neden olmaktadır. Böylelikle tüketiciler uygun fiyata ürün ya da hizmet satın alırken üretici firmalarda devamlılığı söz konusu olan kazanç elde etmektedir. Üstelik kaliteli üretim ile de tüketicilerin gözünde güvenilir bir firma olmak kaçınılmaz olmaktadır. TSE belgesi aracılığı ile kurum ve kuruluşların içinde bulundukları pazara ulaşmaları daha da kolaylaşmaktadır.

TSE Belgesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Kalite standartları çerçevesinde üretim ya da pazarlama yapmak isteyen firmaların TSE belgesi almak istedikleri sırada bazı evraklarla birlikte başvuruda bulunmaları gerekmektedir. İlk olarak kalite standartları belirlenmesi istenen kurum ya da kuruluşun varlığını gösteren bir belge istenmektedir. Belge başvurusunda bulunan kuruluş ve firma farklı ise aralarında bulunan bir sözleşmede gereken evraklar arasındadır. Ürünün üzerinde bulunacak şekilde marka tescil belgesi de başvuru evrakları arasında yer alması gereken evraklardan biridir.

TSE Belgesinin Devamlılığı Nasıl Sağlanır?

Üst düzey kalitede ürün ya da hizmet verebilmek için kuruluşların sahip oldukları TSE belgesinin devamlılığını sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu doğrultuda kalite kontrol yapabilen ve üretim alanı içinde devamlılığı sağlayacak bir tesisin olup olmadığına dair üretim alanı analizi yapılmaktadır. TSE belgelendirme koşullarının öngördüğü işlemler yapılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda Türk kalite standartlarına uygunluğu tespit edilen kurum ve kuruluşlarına bir yıl geçerli belgelendirme tahsis edilmektedir.

TSE Belgelendirme Çeşitleri Nelerdir?

Sanayi alanında oldukça yaygın bir şekilde tercih edilen ve tüketicilerinde güvendiği bir marka haline gelen TSE belgesi uygulanmaya başladığı ilk günden itibaren hızlı bir yükseliş ile üretici ve tüketiciler için güvenli bir liman niteliği kazanmıştır. Endüstri alanında birden çok alan için yapılan belgelendirme işlemi kapsamında belge alınmak istenen alanın evrakları ile birlikte başvuruda bulunulması gerekmektedir. Bu noktada üretim sahalarının belgelendirilmesi, ürünlerin belgelendirilmesi, hizmet alanları, laboratuvarlar ve zararlı atık taşıyan araç karayollarının belgelendirilmesi gibi çeşitleri bulunmaktadır.

TSE Belgesi Nasıl Yenilenir?

1 yıl geçerli olmak şartıyla verilen TSE belgesi kurum ve kuruluşların düzenli aralıklarla yenilemek durumunda oldukları bir belgedir. Buna göre üretim yerinde kalite standartlarına uygunluk test ve tetkiklerin uygulanması ile yenileme süreci başlamaktadır. Herhangi bir eksiklik saptanmadığı durumlarda belgenin geçerliliği bir sene daha uzatılmaktadır. Eksikleri bulunan markalar için ise öncelikle eksikliklerin belirlenmesi ve bunların tamamlanması için ek süre verilir. Bu süre zarfında giderilmeyen eksiklikler doğrultusunda TSE belgesinin geçerliliği iptal edilmektedir.

ISO 17025 Danışmanlık

ISO 17025 belgesinin temini için çalışabileceğiniz profesyonel ve akılcı bir firma bulmanız gerekecektir. Sürecin hızlanmasını sağlayacak, sizin yerinize akışı takip edecek ve belgeyi en hızlı sürede zarara uğramadan temin edebilecek firma bulmak çok da zor değil. Macroteknik Danışmanlık ile uygunluk belgenizi alabilmeniz oldukça kısa sürecektir. Üstelik birçok firmanın aksine profesyonel bir ekip tamamen size odaklı işlerinizi yönlendirecektir.

ISO 17025 standartlarına uygunluk belgenizi temin ederken adım adım ilerlemeniz ve bilgi almanız önemlidir. Hem pazardaki itibarınız hem de müşteri güvenini kazanmanız açısından uygunluk belgesi hassas bir detaydır. Bu detayın ve hassasiyetin hakkını verecek bir firma tercih etmeye özen göstermelisiniz.

ISO 17025 Danışmanlığında İlk Adım Nasıl Atılmaktadır?

ISO 17025 danışmanlığında önemli olan standarda uygun olunduğu sonucuna erişmektir. Bu nedenle öncelikli adım mevcut olan sistemin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi üzerine oturtulmaktadır. Tüm laboratuvar genelinde ISO 17025 standardına uygunluğa dair analiz raporları tutulup önce kalite yöneticisi ve çalışma grubu daha sonra organizasyon şeması ve görev dağılımları kontrol edilmektedir. Danışman firma ile akreditasyon başvurusunda bulunurken mevcut dokümantasyon da gözden geçirilmektedir. Bu şekilde elde var olan verilerle analiz ve değerlendirme aşaması tamamlanmaktadır.

ISO 17025 Danışmanlığında İkinci Adımı Nasıl Atılmaktadır?

Analiz ve değerlendirme aşamasının ardından elde olan verilerle kalite yönetim ve dokümantasyon hazırlığı aşamasına geçilmektedir. Anlaştığınız firma eşliğinde tüm dokümantasyon hazırlanarak laboratuvar çalışanlarına onaylatılmaktadır. Hazırlık aşamasında el kitabından ölçümlere kadar teknik talimatların düzenlenmesi sağlanır. Analizleri uygulama, cihazların kullanımı, raporlar ve daha sonra listeler ve planlar danışmanlarca hazırlanacaktır. Laboratuvarın TÜRKAK ve diğer akreditasyon kurumlarının onayından geçmesi için her basamağın dikkatli ve profesyonel hazırlanması gerekmektedir. Yapılan deneylerin ve kalibrasyonların güvenilir olduğunun kanıtlanması için profesyonel danışman firmalar oldukça etkilidir.

ISO 17025 Standardına Uygunluk için Firma Tarafından Yapılanlar

ISO 17025 standardı uygunluğu için danışman firmanın analiz ve değerlendirme sürecinin arkasından personel de dâhil tüm detayları gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu süreçte üçüncü adım genellikle personele verilecek eğitimden geçmektedir. Kalite yönetimi genel eğitimi, iç tetkik eğitimi ve iç dış kalite kontrol eğitimi bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu sürecin tamamlanmasının ardından her çalışma belgelenecek üzerinde gerekli revize işlemleri yapılacaktır.

Danışman firma denetim geçirilmeden önce kendi iç tetkikini muhakkak yaptıracaktır. İçinde danışmanın da bulunduğu bir ekiple ISO 17025 standardına uygun denetleme hazırlığı için ön kontrol yapılacaktır. Tetkik sonuçları göz önünde bulundurularak bir rapor sunulacaktır.

ISO 17025 Akreditasyon Başvurusunda Firmaların Yeri

Anlaştığınız firma ile yolun yarısından fazlasını kat etmeniz mümkündür. Sonrasında denetleme öncesi son bir kontrol ile eksikliklerinde de gözden geçirilmesi sağlanacaktır. Arkasından akreditasyon başvurusunda bulunurken danışman desteği de muhakkak alınacaktır. Düzenlemeler ve başvuru eksikliklerinde firma, destekçi olmaktan kaçınmayacaktır.

Danışman firma tarafından görevlendirilen bireylerce başvuru için istenen evrak ve belgeler hazırlanacaktır. Eksikliklerin ortaya konması ve herhangi bir sorun olmaması adına kontroller muhakkak yapılacaktır. Sonrasında ISO 17025 standardına uygunluk için başvuruda bulunulabilir, belge kısa sürede temin edilebilir. Bu süreçte sizi yarı yolda bırakmayacak her adımda destekçiniz olacak Macroteknik ile güvende hissedebilirsiniz.