En Son Yazılar
Anasayfa / ISO 50001 / ISO 50001 Nedir?

ISO 50001 Nedir?

ISO 50001, enerji yönetimi sistemi olarak enerji kaynaklarının yönetilmesine ilişkin oluşturulmuş bir sistemdir. Günümüz çağında üretimin oldukça artmış olması ve üretim içinde gerekli olan enerji ihtiyacının yenilenmesi güç olan kaynakların tükenmesine neden olmaktadır. Bu nedenle geleceğin korunması için enerji tasarrufunun yapılması, kaynakların verimli kullanılması ve geri dönüşümü gibi konularda etkili bir sistemin kurulması gerekliliğini doğurmuştur. Enerji yönetimi standartlarında çevresel yükümlülüklerden, güvenlikten ve üretimden taviz vermeden enerjinin verimli bir şekilde değerlendirilmesi esastır. Tüm enerji türleri için geçerli olan standartlar kurum ve kuruluşların doğru bir enerji yönetimine sahip olmalarını ve çevreye duyarlı bir şekilde hizmet vermelerine teşvik etmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Standartlarının Faydaları Nelerdir?

Gereksiz enerji kullanımının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş olan enerji yönetimi sistemi uygulamada bulunan projeler yardımıyla enerji tüketiminin azalmasını sağlamaktadır. Enerji kaynaklarının kullanımı nedeniyle oluşan ek maliyetlerin en aza indirilmesini mümkün kılmaktadır. Enerji verimliliğinin kanunlara uygun şekilde gerçekleşmesine katkı sağlar. Enerji yönetimi sertifikasına sahip olan kurum ve kuruluşların enerjiyi bilinçli kullanmaları toplum içindeki itibarlarını artırmaktadır.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Belgesini Kimler Almalıdır?

Özel ve kamu kuruluşları, üretim ve hizmet alanlarında bulunan tüm kuruluşların sahip olabileceği kapsama sahip olan ISO 50001 sertifikası özellikle enerji ile ilişkisi yüksek olan sektör ve kuruluşları yakından ilgilendiren bir sistemdir. Ayrıca oluşturulan çeşitli organizasyonların boyutu ya da tipi ne olursa olsun enerji yönetimi standartlarının bu tür oluşumlara uyarlanması da mümkündür. Tek başına kurum ve kuruluşlara fayda sağlayabileceği gibi diğer yönetim sistemleri ile de uyumlu bir şekilde yürütülebilecek bir sistemdir.

ISO 50001 Belgesi Neden Gereklidir?

Kurum ve kuruluşların kendi bünyelerinde enerji verimliliğini artırmak ve enerji tasarrufunun nasıl olması gibi noktaların yönetimi etkin bir şekilde ISO 50001 ile gerçekleşmektedir. Endüstri alanında en çok ihtiyaç duyulan kaynaklardan enerji, kurum giderlerinin çok olmasına ve sürdürülebilir enerjinin tükenmesine neden olmaktadır. Ancak enerji yönetimi standartları ile enerji tüketimindeki aşırılıklar giderilerek tasarruf sağlanabilir. Bir anlamda üretim için hammaddesi enerji olan tüm kuruluşlar için geçerli bir sistemdir. Standart maddeleri değişmez olan ISO 50001 kuruluşların genel özelliklerine göre değişmeyen içeriğe sahiptir. Bu sisteme ilişkin yasal zorunluluk olmamasına karşın enerji tüketimi fazla olan ve çevreye sera gazı salan kuruluşların mutlaka bu sistem dahilinde hizmet vermeleri gerekmektedir.

ISO 50001 Belgesi Almanın Kurum Ve Kuruluşlara Sağladığı Avantajlar

Enerji yönetimi sistemi kuruluşların mevcut enerjinin kullanımına ilişkin sistemli bir çalışma içinde olmalarını sağlar. Bu sistem aracılığı ile kuruluşların enerji verimliliği artarak kullanılan enerji miktarında üst düzey bir düşüş sağlanır. Diğer yandan sosyal sorumluluk bilincinde olan her kuruluşun sahip olması gereken bir sistemdir. Enerji kullanmakta olan kurumların yaklaşık %60’lık kısmını kapsaması öngörülen enerji yönetimi standardı insanlığın ve çevrenin geleceği için oldukça önemli bir yere sahip olmasına neden olmaktadır. Enerji tüketimindeki israfların önüne geçmek ve etkin bir tasarruf şekli benimsemek isteyen firmalar ISO 50001 enerji yönetimi sistemine bünyelerinde yer vermelidir. Enerji konusundaki yasal düzenlemelere kuruluşların daha uygun özellikte olmasını sağlamaktadır.