En Son Yazılar

En Son Yazılar

CE Belgesi Veren Firmalar

CE belgesi Avrupa Birliği standartlarına uygun ürünleri pazara çıkarmak için zorunlu olan belgelerden biridir. Yurt dışı ticaretinin teminatı olan CE belgesi birçok firma tarafından verilmektedir. Önemli olan firma tercihini doğru yapmak, süreci hızlandırmaktır. Süreç hızlandıktan sonra CE işaretini ürünlerinize rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

CE Belgesi Veren Firmalar Hakkında Bilgi

Hemen her ilde karşınıza onlarca CE danışman firma çıkacaktır. Firmalar, rekabet ortamında size gereken en iyi hizmeti sunmak adına yarışırlar. Bu süreçte sizin de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunacaktır. Her şeyden önce firmanın daha önce kazandırdığı CE belgeleri ve bu işteki hızı oldukça önemlidir. Firmanın süreç boyunca yanınızda olacağına ve ilk adımdan son adıma kadar profesyonel ilerleyeceğine emin olmalısınız.

Ürünün CE işaretine uygun olup olmamasından teknik dosyaya kadar en ideal ölçülerle çalışması esastır. Eğer yeterli donanıma sahip değilse bu durumda ürününüzün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğuna dair belge sahibi olamazsınız. Nihayetinde pazara giremez, girseniz dahi ürününüzün toplatıldığına şahit olursunuz.

CE Belgesi Veren Firmalar Nasıl Bulunmalı?

CE belgesi veren firmayı üretici olarak kendiniz araştırıp bulmalısınız. Gereken detaylara sahip olup olmadığını da yine çalışma prensiplerine bakarak anlarsınız. Bu nedenle hemen her firmayı değerlendirme altına almalı, sizin ve ürününüz için en çok çalışacak kapasitesi yeterli olan firmayı tercih etmelisiniz.

CE belgesi almanıza yardımcı olacak firmaları bir aracı olarak düşünebilirsiniz. Sizin firmanız işlemleri sizin adınıza hızlandıran daha kısa sürede sizi dilediğiniz pazara girmek için hazırlayan bir firma olmalıdır. Bunun yanında hemen her firmanın internet üzerinde adresi bulunmaktadır. Merak ettiklerinizi öğrenmeli, internet sitelerinde gereken referansı verip vermediklerini sormalısınız. Bu şekilde daha güvenilir bir adım atmış olursunuz.

CE Belgesi Veren Firmalar Nasıl Çalışmaktadır?

CE belgesi alabilmek için belge veren firmalarla çalışmak gerekmektedir. Bu firmalar sayesinde bu süreç olabildiğince hızlı ve daha verimli atlatılacaktır. Firmalarla çalışmak, en önemli evrak kabul edilen teknik dosyanın hazırlığı açısından önemlidir. Çünkü bu hazırlığın tecrübeli ve gereken detaylara ver vermeyi bilen ekiplerce düzenlenmesi çok daha pratik olacaktır.

Teknik dosya içinde yer alan ürün bilgileri, gereken test sonuçları ve özellikler firma tarafından hazırlanmaktadır. Firmalar, ürününüzün ihtiyacı olan tüm bilgileri teknik dosyada bir araya getirerek bir sonraki adıma hazır hale getirir. Daha sonra CE işaretini almanız mümkündür.

CE Belgesi için Firma Zorunlu mu?

CE belgesi için firma zorunluluğu yoktur ancak üretici olarak firmasız belge elde etmek de bir o kadar zordur. İhtiyaç duyulan belgeler, bilgileri bir araya toplamak profesyonel isimlerce yapılmalıdır. Macroteknik Danışmanlık gibi işini uzun yıllardır en iyi şekilde yapan firmalar, üreticilerin bu konuda mağdur edilmesine asla izin vermemektedir. Ürünün CE belgesine ihtiyacı olup olmamasından laboratuvar testlerine kadar pek çok sorumluluğu üstlenen firma aynı zamanda işareti iliştirme anına kadar da yönlendirmelerine devam etmektedir. Zorunlu olmasa da ihtiyaç olan CE belgesi firmaları, ürününüzü daha hızlı harekete geçirmenize yardımcı olmaktadır. Üstelik sizin için yorucu olan bu süreci firmalar, seve seve kısa sürede tamamlamaktadır.

CE Belgesi

Üretilen ve ihraç edilen ürünler için CE belgesinin zorunlu olması, ithalatçı ve üreticisinin sorumlu olduğu bir belgedir. Avrupa Birliği pazarına çıkarılacak olan tüm ürünlerde zorunlu olan belge, Avrupa Birliği direktiflerine göre düzenlenmelidir. Avrupa’ya uygun olan anlamına gelen Conformité Européene, CE olarak kısaltılmış ekonomide bu şekilde yer almıştır.

Ticarette yerini alan ve ihracatla ilgilenen herkes CE amblemini ürününün üzerinde taşımak zorundadır. Aksi halde yasal süreç başlatılır ve maddi yükümlülükler devreye girer.

CE Belgesi Nedir?

Avrupa Birliği standartları gereğince ekonomide yer alacak, ihracatla taşınacak olan tüm ürünlerde zorunlu olan belgeye CE belgesi adı verilmektedir. CE amblemi, ürünün tüm standartlara uygun olduğunu ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Pek çok firma tarafından artık kalite anlamına gelen CE, can ve mal güvenliğine verilen değeri ortaya koymaktadır. Bu belge ile firma, bitki ve hayvanlara hiçbir zarar vermediğini, çevreye karşı duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır.

CE Belgesi Neden Zorunludur?

Avrupa Birliği ülkesi olan ve Avrupa Birliği direktiflerine uyan tüm ürünlerde CE belgesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zorunluluğun temel amacı ticarette güvenliği sağlamak,  insan ve diğer canlıların hayatını riske atmamaktır. Ticareti yapılan tüm ürünler dünya standartlarına uygun olarak çevreye duyarlı ve gerektiği gibi hazırlanmaktadır. Bunun kanıtı olarak da CE belgesine ihtiyaç vardır.

CE belgesi yalnızca Avrupa Birliği ülkelerinde değil Avrupa Birliğine üye olmayan ülkeler arasında da geçerlidir. Üyeliği bulunmadığı halde Avrupa ülkeleri ile ticaret yapan ülkeler yine bu belgeyi bulundurmak zorundadır.

CE Belgesi Bulunmasının Avantajları Nelerdir?

Tüm ticaret ürünleri Avrupa satışı için CE belgesi bulundurmak zorundadır. Bulundurulan bu belge, ürünün AB mevzuatına uygunluğunu ispatlamaktadır. Bunun yanında Avrupa ülkelerine giriş için bir nevi pasaport olarak kabul edilebilmektedir. Bir garanti belgesi olmamakla beraber CE belgesinin olması, ürüne dair güvenirliği arttırmaktadır. Belgenin bulunmadığı ürünler, kaliteden ve güvenceden yoksun olan ürünlerdir.

CE işareti ile Avrupa Birliği direktiflerine uygunluk ve insana değer verme sağlanmış olmaktadır. Bu belge ile üretici ve ihracat sahibi rahatlıkla ticaretini yapabilmektedir.

 CE Belgesi Nasıl Temin Edilir?

Ürünlerin CE belgesi alıp piyasada yer edinmesi üreticinin kendine bağlıdır. CE amblemini ürün üzerine yerleştirmesi gereken üretici farklı yollarla belgeyi temin edebilir. Kişi uygunluk değerlendirmesini yaptırdıktan hemen sonra bir beyanname yayınlamalıdır. Bu beyanname sayesinde ürünün gereken standartlara sahip olduğu gösterilmiş olur.

Risk oranı yüksek olan ürünler içinse yalnızca beyanname yeterli değildir. Bu aşamada uygunluğu onaylanmış bir kuruluştan kabul almak gerekmektedir. Kuruluş, ürünü test edip kurallara uygun olduğunu kanıtladıktan sonra üretici CE amblemini ürün üzerine yerleştirebilir.

CE Belgesi Yerleştirme Aşamaları Nelerdir?

CE belgelendirme aşamasında danışma hizmeti alınabilir, bu hizmetle beraber kolaylıkla CE belgesi temin edilebilir. Her şeyden önce danışmak istediğiniz firmanın güvenilir ve işinde iyi olduğuna emin olmalısınız. Bu konuda en güvenilir firmalardan biri olan Macroteknik Danışmanlık, başvurmak için oldukça profesyonel bir firmadır.

Müşteri başvurusundan sonra gerekli olan tüm ihracat ve ürün bilgileri temin edilir. Onaylanmış bir kuruluş gerekiyorsa, danışma firma sizin için fiyat araştırması yapar. Fiyata göre teklif gönderilir. Olumlu sonuç alınması durumunda sözleşme tamamlanır. Sözleşmeden sonra eksik belgelerin bir araya getirilmesi aşaması vardır. Teknik dosya hazırlandıktan sonra ürün üzerine CE işareti vurulmaktadır.

CE Belgesi Nedir, Ne İşe Yarar?

CE Belgesi nedir, ne işe yarar ?

Conformite European olarak açılan CE kısaltması, Türkçe Avrupa’ya uygunluk anlamına gelmektedir. Kelime anlamından da anlaşıldığı üzere CE, ürünlerin Avrupa’ya uygun olması temeline dayanan bir belgedir. Üretici ve ihracat yapan kişi, ürünü Avrupa standartlarına uygun olduğu ölçüde bu ihracatı gerçekleştirebilmektedir. Ürün üzerinde CE amblemi bulunmayan hiçbir ürün satışta yerini alamaz. Alsa dahi kısa sürede toplatılarak, kazanç sağlamaz.

Serbest ticaretin temel şartı olan CE belgesi, ürünlerde yer almazsa bu durumda satışın gerçekleşmesi, pazarda yer alması imkânsızdır.

CE Belgesi Nedir?

Avrupa ülkelerinden herhangi birine ihracat yapılmak istendiğinde bazı kriterler bulunmaktadır. Bu kriterlerden biri CE işaretidir. Gereken kontroller ihracat yapılan ülkede yetkili bakanlıklarca sağlanmaktadır. Bir şekilde satışta yerini almış fakat CE işareti bulunmayan tüm ürünler kısa sürede toplatılmakta daha sonra üreticisine oldukça yüklü miktarda cezai işlem uygulanmaktadır.

CE belgesinin bulunması ürünün piyasada hak ettiği yeri bulmasını sağlamaktadır. Ayrıca ürün, satışta rakipleriyle yarışacak güvenceyi CE işareti ile vermektedir. İşaretin bulunmaması ürünün piyasada yer almayı hak etmediğini, yeterince duyarlı hazırlanmadığını belirtmektedir.

CE Belgesinin Alınması Zorunlu mu?

Bulunduğunuz ülke Avrupa Birliği ülkesiyse başka bir ülkeyle ihraç yapmanız CE belgenize bağlıdır. Eğer CE belgeniz bulunmuyorsa ihracat yapmanız yasal olarak mümkün değildir. Bu süreçte zorunlu olan CE belgesi temin edilmeli, kısa sürede danışman firma ile hazırlanıp alınmalıdır.

Bulunduğunuz ülke Avrupa Birliği ülkesi değilse bu durumda Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi biriyle ihracatta bulunmak istediğinizde yine CE belgeniz zorunludur. Ürün üzerinde CE işaretinin görülmesi kullanıcı ve ülke tarafından güven kazanmanızı sağlamaktadır.

CE Belgesi Alınmasının Avantajları Nelerdir?

CE belgesinin alınmasının en büyük avantajı, serbest piyasada güvenilir bir ürün olarak yer alacak olmanızdır. Piyasada rekabete CE işareti ile girdiğinizde güven ve kaliteyi temsil ettiğiniz alıcı tarafından fark edilecektir.

Ürün üzerinde CE işaretinin bulunması, ürünün Avrupa Birliği mevzuatına uygun olduğunu kanıtlar. Bu mevzuatta yer alan; çevreye duyarlı, canlılara zarar vermeyen ve insan sağlığını her şeyin önünde tutan ürün ifadesi sizin ürününüz için de geçerlidir.

CE Belgesi Garanti Belgesi Olarak Kabul Edilir mi?

CE belgesi yalnızca ihracatı yasallaştıran, zorunlu belgelerden biridir. Ürünün güvencesi ya da garantisi olarak düşünülmesi mümkün değildir. CE belgesini alan ürünler çok iyidir ya da çok kalitelidir gibi ifadeler kullanmak oldukça yanlıştır. Garanti belgesi olmadığı gibi kalite belgesi de olmayan CE, ürünün içeriği ve kullanımı hakkında bilgi vermez. Yalnızca ürünün üreticisine ticaret yapma fırsatı verir. Bununla beraber CE işaretinin Avrupa Birliği standartlarında olduğu da unutulmamalıdır. Belirli kontroller ve testlerden geçirilmeyen hiçbir ürün CE işaretini üzerinde bulunduramaz.

CE Belgesi Ne İşe Yarar?

CE belgesi her şeyden önce ürünün Avrupa’da piyasada hak ettiği satışı yakalamasını sağlamaktadır. Ürünün yasal olarak geri çevrilmemesi ya da toplatılmaması CE işaretine bağlıdır. Belge, kalite başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu belge, ürünün belirli denetimlerden geçtiğini, diğerlerine nazaran çok daha iyi bir standarda sahip olduğunun teminatıdır.

Nitelikli ve insan sağlığını esas alan CE belgesi, bu açıdan ürünün daha çok tercih edilmesini sağlayacaktır.

CE Belgesi Nasıl Alınır?

CE Belgesi nasıl alınır ?

Avrupa Birliği ülkeleri ihracat için CE belgesi bulundurmak zorundadır. Belge, ürünün güvencesinden kalitesine kadar pek çok konuda kullanıcının emin olmasını sağlamak amacıyla bulundurulmalıdır. Özellikle çevreye duyarlı; insan, hayvan ve doğa için zararsız ürün oluşturulduğunu, satışa sunulduğunu ortaya koymak için CE belgesi önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinden biri olunmaması halinde Avrupa’da ticaret yapmak için de CE belgesi gerekmektedir. Belgeyi temin etmek için danışman firma desteği alınabilir. Firmanın destekleyici, iş bitirici ve kesinlikle profesyonel çalışması özel bir önem taşır. Bu durumda tercih edilecek en profesyonel firma ise Macroteknik Danışmanlık’tır.

CE Belgesi Alırken Atılması Gereken ilk Adım Nedir?

CE belgesi almak için atılması gereken ilk adım işinde iyi, profesyonel ve hızlı bir danışma firması araştırmaktadır. Gerekli olan firma temin edildikten sonra üretici olarak mağduriyet ortadan kalkacak herhangi bir sorun olmadan CE işareti ürününüz üzerine yerleştirilecektir.

Birinci adımda firma tercihi yapıldıktan sonra ürün açıklanması yapılacaktır. Ürünün detaylıca açıklanması tamamlandıktan sonra hangi direktifler dâhilinde yer alacağının kararlaştırılması sağlanacaktır. Standartlarının olup olmadığı, varsa hangi standartlara uygun olduğu belirlenecektir.

CE Belgesi Alırken Atılması Gereken İkinci Adım Nedir?

Ürünün standartlara uygunluğuna karar verildikten sonra bir de milli standartlar belirlenmelidir. Milli standartlara da uygunsa kalite sistemi devreye sokulmalıdır. Gereken kalite düzenlenmeleri belirlendikten sonra ürünün Avrupa direktiflerine uygunluğu belirlenecektir. Bu noktadan sonra teknik dokümanlar hazırlanacak, imalatçılık için hazır olunduğu belgelenecektir.

Tercih ettiğiniz Macroteknik Danışmanlık aracılığıyla ürününüze CE işareti iliştirilecek, bir kez daha kalite yönetim sistemi dâhilinde ürün analiz edilecektir. Sonrasında tüm işlemlerin tamamlandığı söylenebilir.

CE Belgesi Almak için Ne Yapılmalı?

Üretici olarak ürününüzün CE işareti taşımaya hazır olduğuna siz karar verebilirsiniz. Herhangi bir risk barındırmayan ürünlerinizi hazırladıktan sonra üzerine CE işaretini iliştirebilirsiniz. Eğer ürününüz risk taşıyorsa bu durumda onaylanmış bir kuruluş desteğine ihtiyacınız var demektir. Bu süreçte danışmanlıklarla rahatça işlemlerinizi tamamlamanız mümkündür.

Piyasada kendini kanıtlamış, adımlarınızı sağlam atmanıza yardımcı olacak bir danışmanlık ararsanız Macroteknik uygun bir firma olacaktır. Profesyonel bir firmanın güvencesi ile ürünlerinizin Avrupa Birliği standartlarına uygun, zararsız ve çevre dostu olduğunu çok daha kolay kanıtlayabilirsiniz.

CE Belgesi Alırken Gerçekleşen İşlemler Nelerdir?

CE belgesini almak, ürünlerinize yerleştirmek için danışmanlık firmanızı seçmelisiniz. Seçtiğiniz firma, belgelerinizi hazırlayacak daha sonra teknik deneyler ve araştırmaların gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Danışman firmanız ürünle ilgili gerekli kayıt evraklarını hazır kıldıktan sonra teknik dosyada bir araya getirecektir. Bir araya getirilmiş, hazırlanmış teknik dosya ile CE belgesi hızlıca alınabilmektedir. Belge temin edildikten sonra CE işaretinin iliştirilmesi aşamasına geçilebilir.

CE Belgesi Alırken Firma Önemli mi?

CE belgesi Avrupa ihraçları için olmazsa olmazdır. Ürünlerinizin üzerinde CE amblemi bulunmadığında ticaret yapmanız da ürününüzü satışa çıkarmanız da imkânsızdır. Bu nedenle bu prosedürleri layıkıyla yerine getirecek, her şeyi en hızlı şekilde çözümleyebilecek bir yardıma ihtiyacınız olacaktır. Piyasada yüzlerce danışma firması bulunsa da CE belgesi alırken en profesyonel olan firma ile çalışmanız gerekmektedir. İşini iyi yapan ve hızlıca sonuca bağlayan Macroteknik Danışmanlık sayesinde CE belgenizi kısa sürede elinize alabilirsiniz.

CE Belgesi Fiyatları

Avrupa Birliği ülkelerinde yasa dışı ticaretin önüne geçmek için gündeme getirilen CE belgesi, kayıt dışı ekonomi için oldukça önemli bir adımdır. Üreticilerin diledikleri gibi ülke sınırları içine girip, belli kriterlere uymayan ürünlerini satışa sunmaları hem kalite hem de güvenlik açısından oldukça tehditkârdır. Bu nedenle Avrupa Birliği tarafından alınan kararla CE belgesinin alınması böylece pazara giriş yapan ürünün çok daha donanımlı olması amaçlanmıştır.

Avrupa birliği ülkelerinden olun ya da olmayın Avrupa ülkelerinde satış yapmak istiyorsanız CE belgesi almak zorundasınız. Bu zorunluluğun dışında kalarak ticaret yapmak niyetindeyseniz oldukça yüksek cezalara hazırlıklı olmalısınız. CE belgesi almak isteyen üreticiler ise bunu iki şekilde halledebilirler.

CE Belgesi Pahalı mı?

CE belgesi almaya niyetli olan üreticiler bunu iki yolla gerçekleştirirler. İlki kendi başınıza düşük riskli ürünler için CE işareti iliştirmeniz. İkincisi ise onaylı kuruluşlar tarafından izinli belge temin etmeniz. Hangisi olursa olsun bu süreci danışabileceğiniz firmalarla atlatmanız çok daha sağlıklı olacaktır. Danışman firma ve Avrupa Birliği sözcükleri bir araya geldiğinde gözünüzün önünde yüksek maliyetler canlanıyorsa oldukça yanılıyorsunuz. CE belgesi çok pahalı bir belge değildir. Avrupa standartlarına sahip bir ürünü piyasaya dâhil edebilmek için danışma kabul etmek çok sağlıklı bir hamle olacaktır. Aksi halde prosedürler ve karmaşık detaylar arasında ürününüzün geri çevrilmesi ya da pazardan toplatılması gibi sorunlarla karşı karşıya gelebilirsiniz.

CE Belgesinin Fiyatları Nasıl Belirlenir?

CE belgesi almak isteyen üreticiler danışman firmalarla bu konuyu konuştuklarında, firmalar onlar için fiyat araştırması yapmaktır. Ürüne ve ürün detaylarına göre değişkenlik gösteren fiyatlar, firmanın prensiplerine göre de farklılık göstermektedir.

CE belgesi danışılan firmaların detaylı çalışmasını gerekli kılmaktadır. İşareti yerleştirebilmek için tasarımdan detay tekniklere kadar pek çok noktanın hassasiyetle incelenmesi önemlidir. Kişi yerine firmanın maliyeti hesaplaması, hesaplama ve başvuru süreci, testler, laboratuvar aşamaları fiyat belirleme noktasında önemlidir. Ürünün piyasaya girmeden önce CE belgesini alması zorunludur. Bu nedenle gereken mali adımı atmak, projeden test sonuçlarına, başvuru sürecinden onay aşamasına kadar gidebilmek önemlidir.

CE Belgesinin Maliyetini Neler Değiştirir?

CE belgesinin maliyetini değiştiren temel faktör firmadır. Danışman firma verdiği hizmetle orantılı olarak mali değişimlere gidebilmektedir. Harcanan işgücü, yeni bir tasarım ve teknik dosya düzenlemeleri CE belgesinin maliyetini etkilemektedir.

Maliyette bir diğer etken ise ürünün kompleks olma özelliğidir. Ayrıca risk derecesi düşük olması da muhakkak mali değişim yaratacaktır.

CE Belgesi Fiyatları

Danışman firmaya bağlı olarak değişkenlik gösteren CE belgesi fiyatları hakkında net bir şey söylemek oldukça zordur. CE belgesini danışman firma ile almak istediğinizde hizmet bedeli ve ürün detayı önemli değişikliklere neden olacaktır. Özellikle ürünün risk derecesi önemlidir.

Riski düşük olan ürünler ile yüksek olan ürünlerin CE belgesi alması arasında farklılıklar vardır. Dolayısıyla fiyat konusunda da farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında ürünün araştırmaları ve laboratuvar süreci, CE işareti için istenen koşulları sağlayıp sağlamadığı da önemlidir. Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğuna dair birtakım testlere tabi tutulan ürün, fayda ve zarar açısından değerlendirilmeye alınmaktadır. Bu süreç firma için de üretici için de emek sarf edilmesi gereken bir süreçtir. Standartlara uygun olan ürün için pek çok testin yapılmasına gerek kalmayacak dolayısıyla fiyat da değişkenlik gösterecektir.

CE Belgelendirme

CE belgesi, Avrupa Birliği’nin ürün pazarlama konusunda koyduğu keskin kurallardan biridir. Ürünü satışa çıkarmak için yapılması gereken en önemli şey CE belgesini temin etmektir. Aksi halde Avrupa Birliği ülkelerinden herhangi birinde ürün pazarlamak imkânsızdır. Yasal zorunluluk haline gelen bu belge, üreticilerin yurt dışı ticareti için belli belgeleri temin etmesini zorunlu kılmaktadır. CE belgesi, ürünün Avrupa standartlarına uyduğunu göstermek amacıyla hazırlanır. Bunun yanında bu standartların yerinde olup olmadığı bazı beyannameler ve evraklarla mümkündür.

CE Belgesi Nedir?

1985 yılında Avrupa Birliği tarafından belirlenen kurallara göre üreticiler belli kriterlerin altında olan ürünlerini Avrupa ülkelerine satamazlar. Ürünlerinin kaliteli ve güvenilir olması, yasal bazı tetkiklere tabi tutulması satılmaları için temel şartlardır. Eğer ürünlerin satışı isteniyorsa üzerlerinde Avrupa’ya uygunluk anlamına gelen CE işareti bulunmalıdır. Bu işaret bulunduğu takdirde izin verilen herhangi bir Avrupa ülkesinde pazara girişler serbesttir. Bu işaretin ürün üzerine yerleştirilmesi ise çok basit bir işlem değildir. Öncelikle gerçekten ürünün belli bir kaliteye sahip olması gerekmektedir. Eğer aranan kaliteye sahip olduğuna inanılıyorsa bu durumda danışman firmalar aracılığıyla CE belgesi başvuruları yapılabilir.

CE Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Belgelendirme sürecinde danışman firmanız size tüm süreçte eşlik edecektir. Bu nedenle sürecin tamamında duruma hâkim, profesyonel ve hata yapmayacak bir isim tercih etmelisiniz. Macroteknik Danışmanlık, CE belgesi almak isteyen tüm üreticilere eksiksiz donanımıyla kısa sürede uygun maliyete bu durumu çözümlemektedir.

Ürünün bilgileri ve Avrupa standartlarına uygunluğu ile ilgili başvurular başlatıldıktan sonra gerekli deneyler ve laboratuvar izlenimleri test edilecektir. Bilgiler temin edildikten sonra risk durumu göz önünde bulundurulmaktadır. Risk durumundan sonra belgelendirme farklı iki seçeneğe ayrılmaktadır.

CE Belgesi Onay Süreci Nasıl Tamamlanmaktadır?

Ürün, CE belgesi başvurusunda bir takım testlere tabi tutulmaktadır. Bu testler risk oranına göre değişkenlik göstermektedir. Firmanız risk oranı düşük ürününüz ile risk oranı yüksek ürününüze göre farklı bir güzergâh belirleyerek onaylanmış kuruluşa yönlendirmek durumunda kalabilir. Onaylanmış kuruluş gerekiyorsa firma, fiyat araştırmasını üstelenecektir. Eğer kuruluş gerekmiyorsa bu durumda süreç hızlı bir şekilde devam edecektir. Fiyat araştırmanın arkasından teklif gönderme aşaması vardır.

Ürünün Avrupa standartlarına uygunluğu açısından bu teklif önemlidir. Eğer olur alınmazsa CE belgesini elde etmek mümkün değildir. Teklif, olumlu sonuçlanırsa sözleşmenin yapılması gündeme gelecektir. Sözleşme yapıldıktan sonra gerekli belgelerin tamamlanması süresi olacaktır. Tüm belgelerin tamamlanması, teknik dosyanın oluşturulması aşamasında yine firmaya çok fazla iş düşmektedir. Gerekli prosedürleri yerine getiren firma, CE belgesi onayının ardından üreticiye işaret yerleştirme izni alabilecektir.

CE Belgesi Alırken Firma Önemli mi?

CE belgesi alırken ürününüzün belli aşamalardan geçirilmesi gerekmektedir. Bu süreçte size yardımcı olacak danışman ekibin bulunması oldukça önemlidir. Özellikle teknik dosyanın bir araya getirilmesi ve belgelerin derlenip toparlanması için danışman firma önemlidir.

Ürünün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu ve bu pazarda çevreye duvarlı,  canlılara zarar vermeyecek bir içreğe sahip olduğunu yapılan testlerle ortaya koymaktadır. Test sürecinde ve sonrasında danışman firmanın ışık tutması, hata yapmadan size eşlik etmesi geleceğiniz için çok önemlidir.

ISO 27001 Danışmanlık

İşletmelerde, alışverişlerde, hatta kurumlar arası belge süreçlerinde bile internet teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Bu durum hedefli saldırıların da önünü açmış; siber saldırıların sayısı hızla artmaya başlamıştır. Tüm bu online teknolojilerin mobil cihazlara kadar ulaşmasıyla güvenlik konusu daha özel bir hal almıştır. Özellikle, servis sağlayıcıları, domain ve alan adı satışı yapan işletmeler bilgi güvenliği yönetiminin oluşturulması konusunda daha hassas olmalıdır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemini oluşturmak için bilgi güvenliği adına birçok hizmeti sunan danışmanlık firmalarından yardım alınmalıdır. Uluslararası arenada kalite sembollerinden biri olan ISO 27001 sisteminin oluşturulmasının işletmeye çok sayıda katkısı da olacaktır.

ISO 27001 Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık firmalarında verilen hizmetler firmanın yapısına göre değişiklik göstermektedir. Bilgi güvenliği yönetim sistemi için verilen danışmanlık hizmeti temeldir. Bunun yanında firmada sızma testi, güvenliğe yönelik değerlendirmeler, ağ anormalliğine yönelik analizler, uygulamanın güvenliği için yapılan testler gibi hizmetler de verilebilmektedir. Danışmanlık kapsamında ISO 27001 eğitim çalışmaları da danışmanlık firmaları tarafından yapılmaktadır.

Danışmanlık Firmasında Olması Gereken Özellikler

ISO 27001 belgelendirme sürecinde birlikte çalışacağınız danışmanlık firmasında bir takım özellikler aramanız normaldir. Bu aşamada piyasanın çok altında fiyat veren danışmanlık firmalarına karşı temkinli olmalısınız. Verilen fiyat ile sunulacak hizmet detaylarının uyumlu olması önemlidir. Yüksek fiyat tekliflerine karşı sunulan hizmetlerin az olduğu firmalardan da uzak durmalısınız. Danışmanlık firmasının size referans sunabilmesi, geçmişe yönelik başarılı işlerinden söz edebilmesi gerekmektedir. Bünyesinde çalıştırdığı danışmanların profesyonellikleri konusunda da sizi rahatlatabilmelidir.

ISO 27001 Danışmanlık Fiyatları

ISO 27001 danışmanlık fiyatlarını birçok farklı etken belirlemektedir. Belge alacak işletmenin büyüklüğü, yapılacak işlerin miktarı, danışmanın işletme için ne kadar vakit harcayacağı, firmanın işletmeye sunacağı danışmanlık hizmetlerinin tamamı, danışmanlık hizmetinin hangi aşamaya kadar devam edeceği, danışmanlık kapsamında eğitim çalışması olup olmayacağı bu etkenlerden bazılarıdır.

Danışmanlık Firmasıyla Çalışmanın Avantajları

Bilgi güvenliği yönetim sistemini oluşturma ve belgelendirme süreçlerinde danışmanlık firmasıyla çalışmanın çok sayıda katkısı olacaktır. Hazırlık aşamasında daha önceki işlerden deneyimli danışman, işletmeye ne yapması gerektiği konusunda yardımcı olabilecek en doğru kişidir. Belgelendirme sürecinde uygun belgelendirme fiyatlarını da yine danışmanlık firmaları almaktadır. Ayrıca işletmenizle ilgili olan danışman, denetim ve ara denetimler sürecinde neler yapılması gerektiği gibi önemli bilgilere de sahiptir.

ISO 27001 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminin oluşturulması neticesinde işletmeye ISO 27001 belgesi verilmektedir. ISO 27001 belge alma süreci diğer ISO standartlarındaki belgelendirme süreçleriyle benzerlik göstermekle birlikte daha çok teknoloji ve internet alanında olması ile ayrılır. ISO 27001 belgesi alabilmek için öncelikle bilgi güvenliği yönetim sistemi kurulmalı, sonrasında başvuru aşamasına geçilmelidir.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulumu

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulmasında aksaklık olmaması, düzenin sağlanması belgelendirme sürecinde denetimler başarılı geçmesine etki edecektir. Bu nedenle hazırlık aşamasına çok özen gösterilmelidir. Danışmanlık firmasının sunacağı hizmetlerin de yardımı ile işletmede bilgi güvenliği yönetim sisteminin kurulması kolay olacaktır. Kullanılacak güvenlik sistemleri konusunda da yine danışmanlardan yardım alınabilir. Sistem oluşturulduktan sonra son kontrollerin yapılması da denetimin aksamadan ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Danışmanlık firması önceden tecrübe sahibi olduğu için tüm bu işlemlerde uygulanacak adımlar konusunda kendilerine danışabilirsiniz.

ISO 27001 Belgesi Nereden Alınır?

ISO 27001 belgesi için yapılan hazırlıklar danışmanlık firmalarınca yönetilmesine karşın belgelendirme süreci belgelendirme kuruluşları tarafından yönetilmektedir. İşletmede gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra en uygun teklifi veren belgelendirme kuruluşu ile anlaşma sağlayabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Danışmanlık firmasıyla birlikte çalışıyorsanız bu işlemleri de yine danışman yapacaktır. Belgelendirme kuruluşu başvuru sonrasında denetim için işletmeyi ziyaret edecek ve komite her türlü faaliyet ve belgeyi inceleyecektir. Komitenin kararı olumlu yönde olursa ISO 27001 belgesini alabilirsiniz.

ISO 27001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır?

ISO 27001 belgesinin ne kadar sürede alınacağı her işletme için çok değişkendir. İşletmenin eksiklerinin çok olması hazırlık süresini uzatırken işletmede yapılacak işler az ise bu süre kısalacaktır. Başvuru süreci genellikle standarttır ama denetimlerin süresi de yine işletme büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir. Bu aşamalar atlatıldıktan sonra belge almaya hak kazanılmışsa denetim sonunda belge verilmektedir.

ISO 27001 Belgesi Geçerlilik Süresi ve Belge Yenileme

ISO 27001 belgesini almaya hak kazandıktan sonra sizi üç yıl içinde yılda bir kez olmak üzere yapılacak ara gözetimler bekliyor olacaktır. Bu gözetimlerden başarıyla çıkarsanız belgeniz üç yıl boyunca geçerli olacaktır. Üç yıl sonunda yapılması gereken işlem belge yenilemedir. Belge yenilme işleminden sonra ara denetimler son bulacaktır.

ISO 27001 Belgesi Veren Firmalar

ISO 27001 belgesini, belgelendirme kuruluşları vermektedir. Belgelendirme kuruluşuyla iletişim aşamasına gelene kadar yanınızda olacak ise danışmanlık firmalarıdır. Belgelendirme kuruluşları uluslararası bir kurum tarafından ya da TÜRKAK tarafından akredite edilmiş olabilir. Her iki durumda da belgenin başvuru süreci ve ISO 27001 standartları değişmemektedir.