En Son Yazılar
Anasayfa / ISO 17020 / ISO 17020 Nedir?

ISO 17020 Nedir?

ISO 17020 herhangi bir sektörde muayene işlerini devam ettiren kuruluşların yeterlilikleri için kriter belirlemek ve muayene kuruluşlarına olan güveni arttırmak amacıyla düzenlenen uluslararası standarttır. Ürünlerin ve malzemelerin incelenmesini, araştırılmasını, şartlara uygun olup olmadığının kararına varılmasını sağlayan fonksiyonları içermektedir. Gereken detaylara sahip olup olmama durumunda müşterilere ya da denetim yapan kuruluşlara verilen rapora ait özellikleri de barındırmaktadır.

ISO 17020 Standardının Amacı Nedir?

ISO 17020, muayene hizmeti yapan kuruluşların faaliyet kriterlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Muayene kuruluşlarının yetkinliğine dair hazırlanmış uluslararası bir standarttır. Bu şekilde muayene yapan kuruluşların da bazı denetlemelerden geçtiği, kriterlere bağlı kaldığı gözlemlenmektedir. Kriterlerin belli denetçiler tarafından düzenlenmesi ve uluslararası sahada bulunması müşteri güveni açısından da oldukça önemlidir.

ISO 17020 standardı sayesinde uluslararası alanda denetim geçiren muayene yetkilerinin sınırsız olmadığını bilen kuruluşlar çalışacaktır. Güven ve kalite için bu kriterler oldukça önemlidir.

ISO 17020 Akreditasyonu Alması Gereken Hizmet Alanları Nelerdir?

Muayene hizmeti veren kuruluşlar için detaylı denetim gerektiren ISO 17020 standardı, belli hizmet alanlarında zorunlu kılınmaktadır. Bu alanlardan ilki uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlardır. Bu kuruluşların, yetkinlikleri ve hizmetleri için ISO 17020 standardına uygunluğu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu alan dışında araç muayene istasyonları da aynı kriterlerden sorumludur. Ayrıca egzoz emisyon ölçüm istasyonları da ISO 17020 standardından sorumludur.

Düzenli olarak fenni muayene hizmeti veren tüm kuruluşlar ve muayene uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar da aynı standarttan mesuldür.

ISO 17020 Akreditasyonu Nasıl Gerçekleşir?

Herhangi bir muayene kuruluşu faaliyete geçebilmek için ISO 17020 standardına uygunluk akreditasyonunu sağlamalıdır. Bunu sağladıktan sonra güvenilir şekilde muayenelerini gerçekleştirebilmektedir. Uygunluk için başvuru dosyası hazırlığında muhakkak danışman firma ile anlaşılmalıdır. Anlaşma yapıldıktan sonra firma danışmanı başvuru dosyasını oluşturur ve TÜRKAK’a sunar. Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edildikten sonra eksiklikler varsa üzerinde durulması gerektiğine dair rapor tutulur. Tamamlanma işlemi sona erdiğinde belirlenen denetim grubu ile denetim sağlanır. Akreditasyon kurumu bu süreçte hayli esnek davranacak tarih ve denetçiler konusunda ortak kararlar alınacaktır. Denetimin ardından herhangi bir eksiklik varsa tamamlanması beklenir. Son aşamada danışman firma ile beraber belgelendirme kurumuna başvurulur. Kurum uygunluk verirse bu durumda akreditasyon yayımlanabilir.

ISO 17020 Hangi Bölümlerden Oluşmaktadır?

ISO 17020 16 ayrı maddeden meydana gelmektedir. Bu 16 madde giriş, kapsam, tarifler ile başlamaktadır. Daha sonra arkasından bağımsızlık, tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik gelmektedir. Muayene kuruluşu, muayene sırasında hangi bilgiyi edinirse edinsin bunun gizli kalacağını bilmelidir. Gizlilik maddesinden sonra organizasyon ve yönetim kriteri, kalite sistemi kriteri ve personel gelmektedir. Personel kriterinde bulunan temel detayda muayene kuruluşu hizmete devam edebilmek için işinde uzmanlaşmış olan personel çalıştırmalıdır maddesi üzerinde yoğunlaşmıştır.

Tesisler ve teçhizat, muayene metotları, kayıtlar ve raporlar diğer maddeler arasında yer almaktadır. Son olarak şikâyet ve itirazlar da maddelerin içinde yerini almıştır. 16 madde ile denetim geçiren muayene kuruluşu bu maddelerden geçtikten sonra yetkinliğini alıp hizmet vermeye devam edebilir. Geçememesi durumunda ise eksikliklerini tamamlaması gerekecektir. Aksi halde güven ve kalite standartları dışında kalmış olarak kabul edilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir